Ezen az oldalon tartózkodik

Óvodai beiratkozás hirdetmény

Óvodai beiratkozás hirdetmény

Kedves kisgyermekes Családok!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy óvodai beiratkozás lesz a váli Napközi Otthonos Óvodában.

A jelentkezés helye: Vajda utcai óvoda (Vajda u. 45.)
Ideje: 2013. április 23 – 30 – ig, naponta 8- 16-óráig

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (KNT 8. § (1))

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét
(5. évét betöltő gyermek) köteles beíratni. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § 2)

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
  • a gyermek TAJ kártyáját.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – 15 napon belül – határozatban értesíti a szülőt. Jogorvoslat: az óvodai döntés ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül eljárást indíthat, mellyel kapcsolatban a fenntartó (jegyző) jár el.
Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető felvételi bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a gyermekek felvételére.

Vál, 2013. március 19.

dr. Balogh Lóránd
jegyző

(fotó: Fiskus Olga)

Kapcsolódó hírek

Írjon kommentet

Megszakítás