Ezen az oldalon tartózkodik

Csapadékvíz-elvezetés


Kedvezményezett neve: Vál Község Önkormányzat
Projekt címe: Vál, Damjanich utcától északkeletre lévő mezőgazdasági területek csapadékvíz elvezetése
Szerződött támogatás összege: 149 999 998,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt keretében Vál belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója valósul meg.

A Damjanich utcától észak-keletre külterületen található mezőgazdasági területekről a település belterületeire és külterületi ingatlanjaira hirtelen nagy mennyiségű csapadék folyhat, ezért a védekezés szempontjából fontos, hogy az érkező vizek egy része a domboldalon felfogásra és elvezetésre kerüljön a Petőfi utcai burkolt árokba, majd a Váli-víz irányába.

Tervezett beavatkozások:
– burkolt övárok építése,
– burkolt árok (levezetők) építése,
– zárt csatorna építése D50cm,
– meglévő földmedrű vízelvezető övárok újraprofilozása, tisztítása,
– áteresz építése,
– zárt csatorna építése D80cm,
– homok és hordalékfogó építése

A projekt megvalósításával csökkenthető a vizek kártétele, valamint a vízhasználat feltételeinek javítása és a jó ökológiai állapot elérése/fenntartása. A csapadékvíz okozta további károk megelőzése az életkörülmények és életminőség javítását eredményezik, ezáltal javul a település népességmegtartó képessége és a község hosszú távú fennmaradása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. év április hó 01. nap.
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00005

Megszakítás