Ezen az oldalon tartózkodik

Véleményezze rendelet-tervezeteinket!

Véleményezze rendelet-tervezeteinket!

KÍVÁNCSIAK VAGYUNK VÉLEMÉNYÉRE!

Tisztelt váli polgárok!

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet bevezette Vál Község Önkormányzatának rendeletalkotási mechanizmusában a társadalmi véleményeztetés eljárását, mely feltételezi a rendeletek két olvasatban való elfogadását.

A Képviselő-testület első olvasatban megtárgyalja a rendeletek tervezeteit, és a település hivatalos hirdetőtábláján (2473 Vál, Vajda János u. 2.), valamint a település honlapján (www.val.hu) közzé teszi, hogy a település lakossága 15 napig megismerhesse a tervezet tartalmát és észrevételeket, javaslatokat tehessen a szabályozással kapcsolatosan.

A rendelet-tervezetekkel kapcsolatos véleményeket, tervezeteket, továbbá a rendeletek hatályosulásával kapcsolatos észrevételeket, problémákat, módosításra vonatkozó javaslatokat a tervezetek közzétételétől számított 15 napon belül, a jegyzo@val.hu email címre várjuk.

Kérjük, véleménye megküldése során adja meg nevét, ellenkező esetben véleményét annak figyelembe vétele nélkül töröljük.

A Közös Önkormányzati hivatalt vezető jegyző a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét – jelen rendeletben meghatározott feladatainak ellátása céljából – legkésőbb a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított két évig kezeli. Amennyiben a véleményezett tervezet nem lép hatályba, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a vélemény beérkezését követő egy éven belül törölni kell.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint az előző két bekezdésben foglalt adatkezelések tekintetében megadottnak kell tekinteni. Ennek értelmében adatainak (nevének, elektronikus levélcímének) kezeléséhez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük.

A véleményezési határidő lejártát követően a körjegyző a beérkezett véleményekről tipizált összefoglalót készít, melyet a véleményezők listájával együtt a honlapon közzétesz.

Ugrás a rendeletek véleményezésére >>

Kapcsolódó hírek

Egy megjegyzés van “Véleményezze rendelet-tervezeteinket!” témában

  1. Bencsik Jánosné

    Tisztelt Önkormányzat!
    Átnézve az utvonaltervet, a szüleinktől örökölt 5896/2 hrsz. földterületet is érinti az útvonal, ami a földetület müvelését ellehetetleníti, mivel kettészeli, s az így kialakult területek művelése alkalmatlan lesz a mai nagy mezőgazdasági gépekkel. A földterület így értékét veszti, senki nem fogja művelésre, illetve megvételre keresni.
    Bencsik Jánosné

Írjon kommentet

Megszakítás