Ezen az oldalon tartózkodik

Hőközpont

Hőközpont

Közbeszerzés

„Váli közintézmények fűtési igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával” tárgyú vállalkozási szerződés megkötésére irányuló, a Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás megjelentetése 2018. 02.20

Ajánlattételi felhívás pdf-ben

Ajánlatok bontása és Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők névsora: 2018. 03.12.

Ajánlattevők listája pdf-ben
Bontási jegyzőkönyv pdf-ben

Megszakítás