Ezen az oldalon tartózkodik

Óvodai beiratkozás

Óvodai beiratkozás

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

1. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása
Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 9/A. §-a alapján az óvodaköteles korba lépő gyermekek számára az Oktatási Hivatal oktatási azonosító számot osztott ki. A kötelező felvételi körzettel
rendelkező óvodák a fenntartóiktól megkapták azon gyermekek listáját, akik a felvételi körzetükbe tartoznak és óvodaköteles korba lépnek. A lista tartalmazza az érintett gyermekek oktatási azonosítóját is.

A kötelező felvételt biztosító óvoda – Vál községben a Váli Mesevölgy Óvoda – az Oktatási Hivataltól kapott lista alapján 2020. április 20-21-én felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi óvodaköteles gyermeket, (akik 2020. augusztus 31.-ig betöltik a 3. évüket), és nem érkezett az óvodának jelzés arról, hogy a gyermek felvételét a szülő másik óvodába kérte, és ott felvételt nyert. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor!

A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesíti az óvoda az érintett szülőt.

2. Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek, és a körzetben élő, a 3. évüket 2020. augusztus 31. után betöltő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti.

3. Felvételi szándéknyilatkozat bejelentése:
Az óvoda e-mail címére: ovodaval@gmail.com.
Érdeklődni telefonon: 06/70 – 489-20-89 Kocsis Irén óvodavezetőnél.
A beiratkozási beosztásról is e két formában tájékozódhatnak.

A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó és a 3. évüket augusztus 31. után betöltő gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az érintett szülőt, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.

Az óvodai felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére is postai úton. A postai értesítések a kézbesítési időtől függően várhatóan 2020. április 6-10. között fognak megérkezni.

Kapcsolódó hírek

Megszakítás