Ezen az oldalon tartózkodik

Vidékfejlesztési pályázatok

Vidékfejlesztési pályázatok

1. Társadalmasítás alatt a „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” VP6-6.4.1–16 kódszámú felhívás.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. 12. 19-től – 2018. 12. 19-ig (TERVEZETT BENYÚJTÁS!) van lehetőség.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. Aktív mezőgazdasági termelő;
2. Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő;
3. Természetes személy;
4. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikrovállalkozás;

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 50.000.000 Ft.

Maximális alaptámogatási intenzitás: 50%, ez az alábbiak szerint növelhető: „kedvezményezett” járásban lévő településen: 60%, „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen: 70%

Önállóan támogatható tevékenységek:

A nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató, vagy nem mezőgazdasági (Annex 1) élelmiszer feldolgozást célzó tevékenységek fejlesztését szolgáló beruházások, ezen belül:

a) falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó ingatlan építése, szerzése, bérlése – a lízinget is beleértve – vagy fejlesztése;
b) falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó új gépek és berendezések vásárlása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A pályázat további részleteiről az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:

Bereczki Tamás

Telefon: + 36 20 217 9228
E-mail cím: bereczki.albensis@fejer.hu

2. Társadalmasítás alatt a fiatal és képzett mezőgazdasági szakemberek által létrehozott új mezőgazdasági vállalkozás támogatására létrejött, VP2-6.1.1-16 kódszámú felhívás.

A támogatást igénylők köre – a teljesség igénye nélkül – olyan természetes személy vagy jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője, aki a mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytatja, legalább 18 és legfeljebb 40 éves, államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik, legalább 6.000, de legfeljebb 25.000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik.

Támogatás: 40 000 euro vissza nem térítendő támogatás (kb. 12 millió Ft)

Támogatás intenzitása: 100 %

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. február 1. napjától 2019. január 31. napjáig lesz lehetőség, több értékelési szakaszok meghatározásával.

Támogatott tevékenység:

Újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás támogatása (az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése).

A projektek megvalósítási területe: Magyarország.

A pályázat további részleteiről az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:

Sziklai-Mordik Zsuzsanna

Telefon: + 36 20 288 1999
E-mail cím: sziklai.albensis@fejer.hu

Kapcsolódó hírek

Megszakítás