Ezen az oldalon tartózkodik

Vereb – Vál – Gyúró – Etyek módosított útvonal

Vereb – Vál – Gyúró – Etyek módosított útvonal

A Vereb – Vál – Gyúró – Etyek útvonallal kapcsolatban megtörtént a vélemények, észrevételek bekérése és azok értékelése. A most kiadott dokumentum a módosított útvonalat tartalmazza, és itt tölthető le: ÚTVONAL-LEÍRÁS

A konszenzussal elfogadott nyomvonalhoz képest a polgármesterek által képviselt lakossági igények eredményeként az országos közúthálózati szerepet betöltő nyomvonal esetén a helyi érdekeket jobban kiszolgáló nyomvonal változatokat vizsgáltak meg a teljes tervezési szakasz ~22 km-ből mintegy 10,5 km hosszban. Olyan módosítások történtek, melyek a fenti célok elérését, a polgármesterek által gyűjtött igények alapján kedvezőbb helyi elfogadottság mentén továbbra is lehetővé teszik. A nyomvonal kedvezőbb tájba illesztése és a lehetséges környezeti hatások csökkentése
érdekében az indokolt helyeken növénytelepítést (fasor, cserje sor) terveznek.

A váli szakasz módosított nyomvonala
(Az új útvonal sárga színnel, a régi feketével van jelölve. Jobb egérgombbal a képre rákattintva letölthető teljes méretben)

Tájképbe illőbb, kedvezőbb kialakítású az új nyomvonalváltozat, a patakvölgyben halad, így a zártkerti ingatlanok tekintetében is kedvezőbb, a jelenleg is használt földút felhasználásával készült. A Kisföld-major melletti bekötés a váli teherforgalom váli belső tehermentesítő útjává válhat. Az elkerülő funkció megőrzésre került, a nyomvonal lakóterülethez nem került közelebb.

A nyomvonalmódosítás következtében a zártkertek környezetében megnövekedett a terület-igénybevétellel érintett ingatlanok száma. E területek között szántó és szőlő egyaránt található, és a kedvezőtlenebb domborzati viszonyok miatt nagyobb bevágás keletkezik.

Kapcsolódó hírek

Megszakítás