Ezen az oldalon tartózkodik

Változások a helyi adózásban – 2021

Változások a helyi adózásban – 2021

Tájékoztató az egyes adónemekben bekövetkező 2021. évi változásokról

Iparűzési adó

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.01.01-től) az adózó – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz (NAV) elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

Az E-Önkormányzat Portál helyi iparűzési adó űrlapjai visszavonásra kerülnek!

Javasoljuk, hogy legyenek a fentiekre figyelemmel az elektronikus ügyintézés során!

Gépjárműadó

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság (NAV) veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.

A 2021-től kezdődő adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekben az állami adó- és vámhatóság jár el, a 2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata szerint.

A 2021 előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési határidő 2021-re csúszik.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

Vál, 2020.12.09.

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Kapcsolódó hírek

Megszakítás