Ezen az oldalon tartózkodik

Kötelező agrárkamarai regisztráció!

Kötelező agrárkamarai regisztráció!

Kötelező agrárkamarai regisztráció november 30-ig!

Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényt. A 2012. augusztus 1-től hatályba lépő törvény kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi piaci szereplője számára a közeljövőben kiírandó országos kamarai választások nyomán létrejövő új Agrárkamarában. Ezáltal minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet (őstermelő, egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet), aki a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik az agrárkamarai tagságra.

A bejelentkezés alól mentesülnek azok, akik tagjai:
– a Magyar Állatorvosi Kamarának,
– vagy a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának,
– vagy a Magyar Vadászkamarának vagy más vadászati szakmai szervezetnek,
– vagy valamelyik hegyközségnek,
de csak akkor, ha az e tagságukkal összefüggő tevékenységen kívül más agrárgazdasági tevékenységet nem folytatnak. Fontos, hogy az ebbe a körbe tartozóknak a regisztrációs felületen erről külön nyilatkozniuk kell!

A tagnyilvántartás összeállítása és az agrárkamarai választások sikeres megszervezése érdekében a törvény előírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek 60 napon belül kötelesek:
– bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és
– 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni.

A leendő kamarai tagok tehát legkésőbb 2012. november 30-ig kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) található online regisztrációs felületen bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, valamint befizetni a kamarai hozzájárulást az ott közzétett számlaszámra.

A regisztrációban szükség esetén segítséget nyújt az agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatának tanácsadója:
Domakné Szendi Erika
ÚMVP ügyfélszolgálati tanácsadó, Magyar Agrárkamara
Ügyfélfogadási idő Válon: Hétfő 8-10 óráig
Telefon: 30/550-1291

Kapcsolódó hírek

Írjon kommentet

Megszakítás