Ezen az oldalon tartózkodik

Tájékoztatás az új Településtervről és lakossági fórumról

Tájékoztatás az új Településtervről és lakossági fórumról

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, a gazdálkodó szervezeteket és az ingatlantulajdonosokat, hogy Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete új településterv készítését határozta el.

A Településterv „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése szerinti teljes eljárás szerint kerül véleményezésre.

Jelen felhívás az előzetes tájékoztatási szakaszban kerül közzétételre, amelyben várjuk a lakosság, a tulajdonosok, a gazdasági társaságok és a civil szervezetek észrevételeit, javaslatait a község fejlesztésével, rendezésével kapcsolatban, illetve a tulajdonukat érintő módosítási kérelmeiket is most juttathatják el.

Az előzetes szakmai tájékoztatóval kapcsolatban javaslattal, véleménnyel az önkormányzat partnerségi rendeletében meghatározott partnerek élhetnek.

A partnerségi vélemény-nyilvánítás határideje:
2022. május 17-től 2022. június 17-ig.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban lakossági fórumot tartunk.
Ideje:
2022. május 30. (hétfő), 18:00
Helye:
Vál, Községháza, I. emelti rendezvény terem
(2473 Vál, Vajda J. u. 2.)

A partnerségi véleménynyilvánítás ideje alatt lehet javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani. Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani csak és kizárólag a készülő új településtervvel kapcsolatban lehet, a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott dokumentummal, melyet postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (H-2473 Vál, Vajda János u. 2.) vagy személyesen, ügyfélfogadási időben a Váli Közös Önkormányzati Hivatal titkárságára (H-2473 Vál, Vajda János u. 2.) kell eljuttatni. Egyéb úton benyújtott javaslatot, véleményt figyelmem kívül hagyunk.

Vál, 2022. május 13.

Bechtold Tamás
polgármester

Kapcsolódó hírek

Megszakítás