Ezen az oldalon tartózkodik

Álláshirdetés – Közterület-felügyelő Baracskán

Álláshirdetés – Közterület-felügyelő Baracskán

A Baracskai Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2471 Baracska, Kossuth Lajos utca 29.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
közterület-felügyelői feladatkör a 29/2012. (III. 07.) Korm. rendelet 1. melléklet 30/II. pontja alapján

Ellátandó feladatok:
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4) bekezdésében foglalt feladatok, a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok, a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos eseti jellegű feladatok, hatósági feladatok, a településen telepített térfigyelő kamerák működtetése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
a közterület-felügyelői és hatósági feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének az illetményalap megállapításáról szóló 24/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, közterület-felügyelői vizsga,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • baracskai, kistérségi helyismeret
 • közterület-felügyelői munkakörben szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti (1) szakmai önéletrajzot, (2) motivációs levelet, (3) iskolai végzettségeket és egyéb szakképesítéseket igazoló okiratok másolatát,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeleczkyné Szabó Katalin nyújt, a 06-30-517-8873-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Baracskai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2471 Baracska, Kossuth Lajos utca 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
 • Személyesen: Szeleczkyné Szabó Katalin, Fejér megye, 2471 Baracska, Kossuth Lajos utca 29.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a polgármester egyetértésével a jegyző bírálja el. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a jegyző fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. augusztus 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Baracska Község Önkormányzatának hirdetőtábláin – 2017. július 17.
 • Baracska Község Önkormányzatának honlapján – 2017. július 17.
 • A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatainak honlapjain – 2017. július 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.baracska.hu honlapon szerezhet.

Kapcsolódó hírek

Megszakítás