Ezen az oldalon tartózkodik

Testületi ülés meghívó

Testületi ülés meghívó

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 27-én (szerda) 18.00 órakor tartja soron következő rendes ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme.

Napirend

l./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2./ Beszámoló a két ülés közti fontosabb eseményekről

3./ A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a
természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosításának elfogadása

4./A Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2019. év harmadik negyed
éves gazdálkodásának értékelése és a Váli Közös Önkormányzati
Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása

5./ Vál Község Önkormányzatának 2019. év harmadik negyedévi
gazdálkodásának értékelése és Vál Község Önkormányzatának 2019.
évi költségvetésének módosítása

6./ Döntés a Váli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és
működtetésére vonatkozó megállapodás elfogadásáról

7./ Döntés a Bursa Hungarica programban beétkezett pályázatokról

8./ Beszámoló a Váli Közös Önkormányzati Hivatal, Vál Községet
érintő adóügyi munkáról

9./ Döntés hó eltakarítás és csúszásmentesítésre bekért árajánlatokról

10./ Döntés Vál Község közétkeztetésének biztosítására beérkezett árajánlatokról

11./ Döntés Vál Község szociális étkezési csomag beszerzésére
beérkezett árajánlatokról (szóbeli előterjesztés)

12./ Döntés Vál Község ivóvíz-rendszerének vagyonértékeléséről

13./ Döntés Vál Község szennyvíz-rendszerének vagyonértékeléséről

14./A Sikeres Csapatjátékokért Közhasznú Alapítvány kérelmének
megvitatása

15./ Döntés Társulási Tanácsi tag delegálásáról

16./ Döntés felszíni csapadékvíz elvezetési projekt előkészítő
tanulmány elkészítésére érkezett árajánlatokról (szóbeli előterjesztés)

17./ Döntés felszíni csapadékvíz elvezetési projekt projekt
menedzseri feladatainak végzésére érkezett árajánlatokról (szóbeli előterjesztés)

18./ Egyebek

Megjelenésére mindenképpen számítok.

Vál, 2019. november 21.

Tisztelettel:

Bechtold Tamás
Polgármester

Kapcsolódó hírek

Megszakítás