Ezen az oldalon tartózkodik

Tájékoztató a magán pálinkafőzésről

Tájékoztató a magán pálinkafőzésről

Tájékoztató a magán pálinkafőzést érintő jogszabályváltozásról.

2015. január 1-étől változott a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályozása.

A változás lényege, hogy a magánfőző a párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Amennyiben 2015. január 1-ejét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-éig kell megtenni a bejelentést.

2015. január 1-étől új rendelkezés, hogy az előállított magánfőzött párlat adója évi 1.000 Ft, amelyet a magánfőző fizet meg. Ezt első alkalommal 2016. január 15-éig kell bevallani és megfizetni.

A bejelentéshez és bevalláshoz szükséges nyomtatványok letölthetők az önkormányzat honlapjáról (val.hu/hivatal/adougy/), illetve a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető.

Az a magánfőző, aki bejelentési, bevallási kötelezettségének nem tesz eleget 200 e/Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Vál, 2015. január 9.

Váradi Endréné
adóügyi főmunkatárs

Kapcsolódó hírek

Írjon kommentet

Megszakítás