Ezen az oldalon tartózkodik

Tájékoztató a kutak bejelentéséről

Tájékoztató a kutak bejelentéséről

Az utóbbi időben nagyon megnövekedett az érdeklődés a kutak „bejelentésével” kapcsolatban, ezért az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni a témában, valamint eloszlatni néhány tévhitet:

A Vízgazdálkodási törvény 2016. június 4-i módosítása 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik 2016. június 4. előtt engedély nélkül létesítettek kutat. Ez alapján azok a kúttulajdonosok, akik 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kérnek az engedély nélkül létesített kútjukra, büntetés kiszabása nélkül megkaphatják azt. De mire kellett volna engedélyt kérni?

Engedéllyel lehetet létesíteni:

 • Az 1960. augusztus 8. után létesített fúrt kutakat
 • Az 1992. február 15. után létesített minden kutat (ásott és fúrt kutat is egyaránt)

Fontos kiemelni, hogy a fenti „könnyítések” csak a jegyzői hatáskörbe tartozó kutakra vonatkoznak, tehát amelyek:

 • nem érintenek vízbázisvédelmi védőterületet,
 • a kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használhat fel,
 • a kútból maximálisan 500 m3/év mennyiséget lehet kitermelni
 • a kút csak ott létesíthető, ahol az ingatlanon épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak,
 • a kútra magánszemély kér engedélyt,
 • a vízkivétel háztartási igények és/vagy házi ivóvízigény kielégítése érdekében történik,
 • a kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.

Minden más esetben a kút már nem jegyzői hatáskörbe tartozik, hanem a Vízügyi hatóságok hatáskörébe és a „kedvezmény” nem vonatkozik rá.

A fennmaradási engedély kérelemhez mellékelni kell:

 • 3000 Ft eljárási illetéket
 • a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. mellékletében meghatározott, kúttervező szakember által készített dokumentációt.

Tehát összefoglalva:
Nem kell „bejelenteni” a kutakat, hanem egy 1,5 éve hatályban lévő „moratórium” határideje jár le 2018. december 31-én, mely szerint eddig az időpontig aki az engedély nélkül létesített kútjára fennmaradási engedélyt kér, az mentesül a bírságfizetés kötelezettsége alól. Ezért aki a fenti „kedvezménnyel” élni kíván, keressen egy kúttervező szakembert (az internet a téma aktualitása miatt tele van hirdetésekkel) és december 31-ig nyújtsa be a fennmaradási engedély kérelmét az Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez.

Kapcsolódó hírek

Megszakítás