Ezen az oldalon tartózkodik

Pályázati felhívás Nagykőrösről

Pályázati felhívás Nagykőrösről

Nagykőrös Város Önkormányzata emlékezve mindazokra, akik oly sokat tettek a város gyarapodásáért, de egy vészterhes korban mégis megannyi megaláztatást, üldöztetést kellett elszenvedniük, országos pályázatot hirdet két témában, a kuláküldözést és a téeszesítést személyesen, családjuk által átélt kortanúk emlékeinek dokumentálására.

„Félremagyarázott és elhallgatott igazság!
Egy aljas kor aljas titkai”

A pályázatot magyarországi középiskolák diákjai nyújthatják be, két korcsoportban.

A pályázat fővédnöke Dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke

A PÁLYÁZAT CÉLJA, TARTALMI KÖVETELMÉNYEK

Sajnálatos módon egyre kevesebben élnek már azok az emberek, akik élő, hiteles kortanúkként mondhatják el a kuláküldözés és a téeszesítés valós folyamatait. Ezen pályázat keretében a középiskolás diákok egy-egy ilyen, a környezetükben (mely jelen esetben nem feltétlenül lakókörnyezetet jelen) élő személy felkutatásával, emlékeinek megörökítésével kell megmutassák, milyen is volt az egyén, egy család számára kulákká válni, megbélyegzettként élni, illetve milyen eszközökkel kényszerítették az embereket egykoron a téeszekbe. A pályázat ösztönözni kívánja a diákokat ezen nem túl távoli korszaknak a mélyebb megismerésére. Cél, hogy a diákok történelemtanáraik bevonásával egy igényes dolgozatban megörökítsék, kontextusba helyezzék az interjúalany, interjúalanyok által elmondottakat, digitálisan, vagy ha ez lehetséges, eredeti formában összegyűjtsék azokat a tárgyi emlékeket (fotókat, leveleket, dokumentumok stb.) melyek a pályázat szöveges részében rögzített események szemléltetését segíthetik. Fontos szempont, hogy a benyújtott pályaművek összessége később korkutatók, tanárok, diákok, a korszak iránt érdeklődők számára segítséget nyújthasson, feltáruljanak az eddig elhallgatott igazságok és minél tisztább képet kaphassunk, milyen is volt valójában a kuláküldözés, téeszesítés.

TÉMAKÖRÖK

Pályázat két témában nyújtható be:

 1. az 1950-es évek kuláküldözése
 2. az 1959–1961 közötti kollektivizálás

A PÁLYÁZAT MENETE

A pályázatra 2015. október 23-tól lehet regisztrálni a „www.nagykoros.hu/multfeltaras” internetes oldalon (a regisztráció nem kötelező, de segédanyagot kap a Magyar Nemzeti Levéltártól, aki regisztrál).
A Veritas Történetkutató Intézet munkatársai szakmai konzultációval segítik a pályamunkák elkészítését, melyen a pályázók a fenti honlapon az adott időpontra történő regisztrációt követően díjmentesen részt vehetnek.

A pályázati anyag beadási határideje 2016. március 15.

A beérkezett pályaműveket a Magyar Nemzeti Levéltár és a Veritas Történetkutató Intézet levéltárosaiból és történészeiből álló szakmai zsűri értékeli.

A beérkezett pályázatok értékelését követően a legjobb pályamunkák nyilvános bemutatására és az ünnepélyes eredményhirdetésre 2016. június 24-én (pénteken) kerül sor.

A PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázatot nyújthat be minden magyarországi középiskolában tanuló diák, az alábbi korcsoportokban:
I. 9-10. évfolyam
II. 11-12. évfolyam

Egy pályázó több különböző témájú pályaművet is benyújthat (akár témakörönként is).

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A felkutatott interjúalany saját kezű aláírásával ellátott hozzájáruló nyilatkozat csatolása. A nyilatkozat a www.nagykoros.hu/multfeltaras oldalról tölthető le.

A PÁLYÁZAT SZAKMAI-TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A pályázat részletes szakmai és tartalmi követelményei és az értékelési szempontok a www.nagykoros.hu/multfeltaras internetes oldalon érhetők el 2015. október 23-ától.

A PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

 • A pályázatnak terjedelmi megkötése nincs
 • papírméret: A/4
 • margók: bal oldalon 3 cm, a többi helyen: 2,5 cm
 • betűtípus: Times New Roman
 • betűméret: 12-es, kivétel: lábjegyzet 10-es, címek, alcímek 13-as, kép, térkép, ábra címe 10-es
 • sortávolság: 1,5 cm
 • betűszín: fekete (képek, térképek és ábrák színesek is lehetnek)
 • formátum: egyoldalas, a lap alján emelkedő oldalszámmal
 • megjelenés: fűzött és/vagy spirálozott

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy pályázata internetes felületen, sajtóban, egyéb kiadványban szabadon felhasználható.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE

2016. március 15.

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓNAK TARTALMAZNIA KELL:

 • jelentkezési lap
 • interjúalany által aláírt nyilatkozat
 • pályázat 2 nyomtatott példányban
 • 1 további példány digitálisan (DVD-n, pendriveon, egyéb adathordozón mellékelve)

Hiánypótlásra egyszeri alkalommal nyílik lehetőség, amennyiben a pályázó nem tesz eleget határidőre teljes körűen a kért hiánypótlásnak, a pályázat elutasításra kerül.

A BENYÚJTÁS MÓDJA, HELYE

A pályázatot (aláírt jelentkezési lappal és nyilakozattal egyidejűleg) zárt borítékban kell benyújtani a pályázó teljes nevének, címének feltüntetésével, valamint a következő megjelöléssel: “Félremagyarázott és elhallgatott igazság! Egy aljas kor titkai” PÁLYÁZAT

A pályázat benyújtása történhet postai úton vagy személyesen: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Titkársága 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
(Személyes leadás: hétfőn 8-17.30-ig, keddtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken 8-12 óráig)

További információ

www.nagykoros.hu/multfeltaras oldalon érhető el, illetve a multfeltaras@nagykoros.eu e-mail címen kérhető. Kérjük, hogy a tárgyban hivatkozzon a pályázat címére: “Félremagyarázott és elhallgatott igazság! Egy aljas kor aljas titkai”

ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS

A benyújtott pályaműveket mindkét korcsoportban és témakörben a kor szakértőiből, történészekből álló zsűri értékeli.

Kizárólag a beadási határidőig benyújtott, és formai követelményeknek megfelelő pályázatok kerülnek értékelésre. Az értékelési szempontok a www.nagykoros.hu/multfeltaras internetes oldalon megismerhetőek.

A legjobbnak ítélt pályaművek szerzői a különdíjak mellett:

I. helyen “Kiváló” minősítéssel – 150 ezer Ft
II. helyen “Nagyon jó” minősítéssel – 100 ezer Ft
III. helyen “Jó” minősítéssel értékelt dolgozataikért – 50 ezer Ft

díjazásban részesülnek.

Minden, a történelem iránt érdeklődő, azt még inkább megismerni szándékozó magyar középiskolás diák pályázatát nagy tisztelettel és szeretettel várjuk!

“… nemcsak föltárni s bemutatni kell az igazságot, hanem megkeresni. Elibe menni, nyomába szegődni; meghallani hegyeken túli dobogásait vagy sóhajait a kövek alól. Jelenlevővé tenni ott is, ahol még árnyéka sem látható.”
Csoóri Sándor

Kelt: Nagykőrös, 2015. június 26.

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

Kapcsolódó hírek

Írjon kommentet

Megszakítás