Ezen az oldalon tartózkodik

Lakossági fórum a településképi rendelet módosításáról

Lakossági fórum a településképi rendelet módosításáról

Vál Község Önkormányzata ez úton értesíti a lakosságot, hogy „a településkép védelméről” szóló 17/2018 (XII.17.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: TKR) módosítani kívánja.

A fentiek miatt Vál Község Önkormányzata „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-a, valamint Vál község Önkormányzata Képviselő-testületének „a településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 11/2017. (VI. 13.) számú önkormányzati rendelete alapján, az előzetes tájékoztató szakasz lefolytatása céljából

LAKOSSÁGI FÓRUMOT

tart, melynek időpontja
2020. január 15. szerda, 18:00 óra,
helyszíne:
a Polgármesteri Hivatal Díszterme
(2473 Vál, Vajda János u. 2., 1. emelet)

A lakossági fórumon az Önkormányzat tájékoztatja a partnereket a TKR felülvizsgálatának megkezdéséről és a rendelet tervezett módosításának kidolgozásáról, valamint biztosítja számukra a véleményezés lehetőségét.

A tervezett módosítással kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni, melyet a Polgármesteri Hivatal címére (2473 Vál, Vajda János u. 2.) postai úton, vagy az ephat@val.hu e-mail címre elektronikusan lehet megküldeni.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Vál, 2019. december 13.

Bechtold Tamás
polgármester

Kapcsolódó hírek

Megszakítás