Ezen az oldalon tartózkodik

Katonai toborzás

Katonai toborzás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az országos szinten megalakuló Önkéntes Területvédelmi Tartalékos rendszer kialakításával kapcsolatban toborzó és tájékoztató előadást tartunk.

Helyszín:
Kajászói Taktikai Élménypark (Vabrik pincészet mögött)
Kajászó, Rákóczi út 20.

Időpont:
2017. szeptember 12., 10 óra

Tudnivalók az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Szolgálattal kapcsolatban

Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos

Jogállása:
Az MH ÖTT az Önkéntes Tartalékos Rendszer új eleme, melynek jogai és kötelezettségei speciálisan korlátozottak:

 • felkészítése, alkalmazása területi elv alapján;
 • behívása esetén (kiképzés, képzés, béke vagy különleges jogrendi feladat) a Honvédség katona állományú tagja;
 • a rendelkezésre állás időszakában az alegység (járás) által szervezett önkéntes alapú tevékenységeken, rendezvényeken (a Hvt. 63.§ (7) bekezdése alapján, szerződésében rögzített feltételekkel) egyenruha viselésre jogosult.

Rendeltetése:

 • honvédelmi feladatok támogatása, részbeni ellátása;
 • összekötő szerep betöltése;
 • hozzájárulás az ország integrált védelmi rendszerének szükséges és fenntartható működtetéséhez;
 • reális védelmi szükségletek biztosítása és támogatása.

Egyén:

 • A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes területvédelmi tartalékos katona – teljesített szolgálati évenként utólag – rendelkezésre állási díjra jogosult;
 • Teljesítmény juttatás;
 • Kedvezmények biztosítása;
 • Ösztöndíjrendszer;
 • Kreditpont;
 • Diákhitel-támogatás.

Járandóságok:

 • Illetmény;
 • Utazási költségtérítés.

Munkaadók:

 • Törvényi kötelezettség;
 • Kedvezmények biztosítása.

A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes területvédelmi tartalékos (ÖTT) katonák

 • részére leszolgált évenként utólag fizetendő rendelkezésre állási díj összege a minimálbér 100%-ára (127.500 Ft-ra) emelkedett; (A rendelkezésre állási díj összegét az annak alapját képező, leszolgált év utolsó napján érvényes minimálbér összege figyelembevételével kell megállapítani.)
 • is jogosulttá váltak legalább 2 évre vállalt ÖTT jogviszony létesítése esetén egyszeri szerződéskötési díjra, melynek mértéke esetükben a honvédelmi illetményalap 75%-a (31.215 Ft);

a) 5. §-a értelmében a szerződéskötési díjat – az eddigi gyakorlattól eltérően – a szerződés aláírását követő 4. hónap 5. napjáig kell folyósítani (ezt a szabályt már a 2017. április 1. és a Mód. hatálybalépése közötti időszakban létesült ÖTT jogviszony esetében is alkalmazni kell);

Az MH ÖTT feladatrendszere béke időszakban:

 • Részvétel:
  • a katasztrófák következményei felszámolásában;
  • a tömeges bevándorlás elleni védekezésben;
  • őrzésvédelmi feladatokban;
  • a Befogadó Nemzeti Támogatás katonai feladataiban;
  • a Honvédelmi nevelés programjaiban;
 • Közlekedési infrastruktúra előkészítésének támogatása;
 • Toborzási feladatok támogatása;
 • Az alapfelkészítés, a tartalékos gyakorlás végrehajtása;
 • Protokolláris feladatok ellátása.

Az MH ÖTT feladatrendszere különleges jogrend időszakában:

 • Részvétel:
  • az alapvető fontosságú rendszerelemek őrzésvédelmében;
  • területzárási, ellenőrzési feladatokban;
  • a Befogadó Nemzeti Támogatás feladataiban;
  • futár, riasztási, kiértesítési feladatokban;
  • védelem műszaki előkészítésében;
  • hátországvédelmi feladatok végrehajtásában;
  • felderítési feladatokban;
 • Szállítási, Evakuálási, feladatok végrehajtásának támogatása;
 • Mozgásszabadság fenntartásának segítése.

Kiképzés:
1 évben várhatóan 120 óra időtartamban, amely maximum 20 napban kerül végrehajtásra (20 X 6 órás foglalkozások). A lövészeti, harcászati, tereptan és őrszolgálat gyakorlati foglalkozásai nappal – éjszaka kerülnek végrehajtásra, ezeken a napokon 12 órás kiképzés is betervezésre kerülhet, ez csökkenti a 20 nap időtartamát). A kiképző napok a kiképzendő állománnyal történt egyezség alapján, hétvégeken, egy–egy hetes, vagy az iskolásokra gondolva nyári időszakban 20 napban összevonva kerülhetnek megtartásra. A kiképzés általában a lakhely szerinti legközelebbi kiképző helyen kerül végrehajtásra, ez alól kivétel a gépkarabély lőgyakorlat, amely honvédségi lőtér használatát teszi szükségessé.
A kiképzés időtartamára az ÖTT állományt élelmezési ellátás, elhelyezés, illetmény, utazási költségtérítés illeti meg.

Felkészítésük a helyi közösség védelmi képességét növeli

Alkalmassági vizsgálat:
A rendszerbe belépés előtt a jelentkezőknek orvosi vizsgálaton kell megjelenni, melyet a háziorvos végez el. A fegyverviselési engedély megadásához szükséges egészségügyi és mentális állapotot méri fel. A költségeket a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ fizeti.

Jelentkezés:
18-63 éves magyar állampolgársággal rendelkező férfiak és nők jelentkezhetnek.
Az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra jelentkezés a regisztrációs lap kitöltésével kezdődik. Regisztrációs lap elérhető az „Irány a sereg!” honlapon, a toborzó irodákban, illetve a kormányablakokban. Amennyiben szükséges, a toborzó iroda munkatársai segítenek a kitöltésben. Átadják a szerződéskötéshez szükséges okmányok listáját.

Törvényi követelmények:

 • 18. életév, a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig,
 • magyarországi lakhely,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • legalább általános iskolai végzettség.

A jelentkező „…a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. NM rendelet szerinti, a II. alkalmassági csoportra vonatkozó vizsgálaton vesz részt…”, mely a regisztráció után azonnal megkezdhető, a vizsgált személy háziorvosa végzi (amennyiben megfelelő képesítéssel rendelkezik, ellenkező esetben foglalkozás-egészségügyi képesítéssel rendelkező orvos), illetve a háziorvos beutalója alapján a kijelölt pszichológus. (költsége: 40 év alatti jelentkező esetén: 2 * 7200,- Ft)
A vizsgálat költségeit a MH Egészségügyi Központ téríti meg a vizsgálatot végző orvos részére, ennek érdekében a számlát az alábbi névre és címre szükséges kiállíttatni:

MH Egészségügyi Központ
1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.
adószám: 15714163-2-51

Az orvosi véleményt a jelentkező eljuttatja a toborzó irodára. A háziorvos által kiállított alkalmassági vélemény alapján az önkéntes területvédelmi tartalékos katona szolgálatra való alkalmasság megállapítását az MH központi egészségügyi szervezetének bizottságai végzik. A toborzó iroda értesíti a jelentkezőt az alkalmasságvizsgálat eredményéről.

Járandósággal kapcsolatos tudnivalók:

 • a behívás idejére:
  • az illetményként a rendszeresített beosztásnak megfelelő alapilletmény
  • elhelyezés (szállás) biztosítása
  • térítésmentes ruházati ellátás
  • élelmezési ellátás
 • egyes szociális támogatások
 • leszolgált évenként (365 nap után) utólag fizetendő rendelkezésre állási díj összege a mindenkori minimálbér 100%-a (jelenleg 127.500,- Ft)
 • jogosultak legalább két évre vállalt ÖTT jogviszony létesítése esetén egyszeri szerződéskötési díjra, melynek mértéke a mindenkori honvédelmi illetményalap 75%-a (jelenleg 31.215,- Ft, amely a három hónapos próbaidő után a negyedik hónap 05-éig kerül kifizetésre).

Tervezett ösztönző elemek:

 • Antenna Hungária Zrt. által biztosított MinDig Tv Extra kódolt előfizetéses műsorterjesztési szolgáltatás kedvezményes áron történő igénybevétele
 • Távközlési cégek (T-Mobile, Vodafone) mobil telefon díjcsomag kedvezményes áron
 • A felsőoktatásban tanuló és önkéntes tartalékos szolgálatot vállalók részére kreditrendszer bevezetése.
 • Kedvezményes vásárlási lehetőség, kedvezménykártya, flottakedvezmények szerződött partnerekkel.

Igénybevétel, tényleges szolgálat:
Behívásuk történhet kiképzésre, felkészítésre, tényleges szolgálatra (természeti, ipari katasztrófák idején), személyes vállalás alapján külföldi szolgálat teljesítésére, továbbá különleges jogrend bevezetése esetén. Fő szabály, hogy a lakóhely szerinti járásban történik az igénybevétel.
Feladataik: protokolláris feladatok (jelenlétük emelheti járási, települési rendezvényeken az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát, rendezvénybiztosítási feladatok, veszély vagy katasztrófahelyzetben történő igénybevétel (pl.: árvíz).

Szolgálathalasztás, illetve átütemezés adható:

 • saját kérelemre: egészségi, tanulmányi, családi okból vagy fontos személyi érdekből,
 • munkáltatói kérelem alapján (amennyiben van megállapodás).

Kapcsolódó hírek

Megszakítás