Ezen az oldalon tartózkodik

Induló vállalkozásoknak!

Induló vállalkozásoknak!

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a közép-dunántúli régióban
TÁMOP-2.3.6.A-12/1-2012-0006

Általános info:
A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint a projekt Konzorciumvezetője a közép-dunántúli régióból várja a vállalkozást indítani kívánó (más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező!) 18-35 év közötti életkorú, eltökéltséggel, megvalósítható elképzeléssel, kitartással és nem utolsóban a projekthez szükséges önerővel (ld: legalul) rendelkező természetes személyek jelentkezését.
Információs telefonszám: 06-1-883-08-27, E-mail: kepzes@mva.hu, Fax: 06-1-883-0841
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közleményt bocsátott ki, melynek értelmében a „B” komponens pályázat beadási időszakának kezdési időpontja 2013. november 4-re módosul!
A projekt két egymásra épülő pályázati ütemből – komponensből („A-B”) – tevődik össze. Első körben a jelentkezők egy 60-70 órás vállalkozásfejlesztési képzés során kapnak segítséget – többek között – az elképzelt tevékenységhez kapcsolódó vállalkozás indításához szükséges üzleti terv összeállításához, majd az elkészült üzleti terv (az „A” komponens kimeneti terméke) pozitív elbírálásának esetén a pályázó benyújthatja pályázatát („B” komponens),
tehát:
az „A” konstrukcióban résztvevő, valamint kedvező elbírálásban részesült üzleti tervvel rendelkező 18-35 év közötti természetes személy támogatási igény benyújtására valamint a következő jogi státuszban működő vállalkozási formák valamelyikének alapítására lesz jogosult:
– korlátolt felelősségű társaság (KSH 113)
– közkereseti társaság (KSH 211)
– betéti társaság (KSH 212)
– egyéni cég (KSH 213)
– egyéb önálló vállalkozó (KSH 231)
Az „A” komponens keretében térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások
– Vállalkozóvá válást, vállalkozás létrehozását segítő akkreditált képzések
– A vállalkozás működésével kapcsolatos képzések
– Vállalkozói kompetenciákat fejlesztő tréningprogram
– A vállalkozásindítással összefüggő tanácsadási szolgáltatások
– Közös fórumok, találkozók biztosítása a bevont célcsoporttagok számára
– Segítségnyújtás üzleti terv kidolgozásához
– Mentori feladatok ellátása, tanácsadási feladatok elvégzése a vállalkozás elindítását követően 6 hónapig

2. A PROGRAMHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS MÓDJA, AZ ELŐREHALADÁS FOLYAMATA

1. LÉPÉS – ELŐZETES JELENTKEZÉS
Letölthető a honlapon!!
A projekt iránt érdeklődők előzetes jelentkezése a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz postai úton eljuttatott, hiánytalanul kitöltött, aláírt szándéknyilatkozat eredeti példányának a beérkezését követően kerül aktiválásra.
Postacímünk: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (1277 Budapest 23, Pf.: 4)
Adatait elektronikusan is eljuttathatja saját felhasználónév és jelszó generálásával, az alábbi opcióra kattintva, azonban a felületen elvégzett elektronikus feltöltés önmagában nem jelenti a programhoz történő előzetes jelentkezést!
BELÉPÉS AZ ONLINE FELTÖLTÉSI FELÜLETRE
Az előzetes jelentkezéseket az MVA részéről történő hivatalos aktiválások jelentik, melyek a postai úton eljuttatott szándéknyilatkozatok szerint történnek – 2013.02.01-től – folyamatosan, figyelembe véve azok beérkezési sorrendjét.

2. LÉPÉS – PROGRAMBAVONÁS
KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT
Motivációs alkalmasság mérése és Kompetenciamérés
KÉPZÉSSZERVEZÉS

3. LÉPÉS – A KÉPZÉSBEVONÁS ALKALMASSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA
A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS KÉTOLDALÚ ALÁÍRÁSA AZ MVA ÉS A JELENTKEZŐ KÖZÖTT

4. LÉPÉS – A KÉPZÉSEK INDULÁSA – 2013. AUGUSZTUSÁTÓL
EGYIDEJŰLEG TÖBB HELYSZÍNEN 20 FŐS CSOPORTOKBAN

5. LÉPÉS – A KÉPZÉS VIZSGÁVAL TÖRTÉNŐ LEZÁRÁSA

6. LÉPÉS – AZ ÜZLETI TERV JÓVÁHAGYÁSA – ÉRTESÍTÉS KIKÜLDÉSE A MEGFELELŐSÉGRŐL

7. LÉPÉS – VÁLLALKOZÁS LÉTREHOZÁSA
MENTORÁLÁS

8. LÉPÉS – A “B” KOMPONENSRE A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSE ÉS BENYÚJTÁSA

Folyamatábra

Az orientációs ügyféltalálkozók helyszínei és időpontjai:
Veszprém Megye:
Villa Medici Hotel & Restaurant
8200 Veszprém, Kittenberger K. u. 11.
2013. május 6. hétfő, 16 óra
Fejér Megye:
Székesfehérvári Vállalkozói Központ
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. (Had u. 1-3.).
2013. május 9. csütörtök, 10 óra
Komárom-Esztergom Megye:
Vértes Agórája
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
2013. május 16. csütörtök, 10 óra
Mindhárom ügyféltalálkozón az érdeklődők részéről feltett kérdések és az MVA részéről nyújtott valamennyi válasz egységes formában az előzetes csatlakozásukat benyújtó személyek számára a szándéknyilatkozaton megadott e-mail címre eljuttatásra került. A többször elhangzott típuskérdések a GYIK opciónál feltüntetésre kerülnek, természetesen a válaszokkal együtt.
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:
– Szándéknyilatkozat:
TÁMOP236_szándéknyilatkozat>>
– A „B” komponens részletes pályázati útmutatója:
http://www.nfu.hu/doc/3581

Önrész:
A pályázónak a Támogatói Okirat kiállításakor a projekt elszámolható költségének 10 %-át kitevő önrésszel kell rendelkeznie. A végrehajtás során a pályázó a benyújtott
elszámolások alapján a támogatás intenzitás arányában igényelheti a támogatást, így az
önerő elszámolása pénzbeni önerőként történik. Természetbeni önerő nyújtására nincs
lehetőség.

A pályázó által önrészként nem számolható el az államháztartás alrendszereiből kapott
támogatás, kivéve § az EU Önerő Alapból és a Kbt. 6. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott önerő támogatást.
Az önrész az alábbi elemekből állhat és rendelkezésre állása az alábbi módon igazolható: 26-27. oldal táblázat.

Borsod: FIVOSZ (fivosz.hu)
alkalmasság mérése: tesztek által (külsős cég végzi, konkrétumokat nem tudnak)
mentorálás: felmerülő kérdésekre az üf. szolgálaton telefonon/személyesen válaszolnak.
üzleti terv: formanyomtatvány lesz, segítenek kitölteni az üf. szolgálaton.
Fejér megyében is augusztustól kezdődnek a képzések, a konkrét időpontot a csoport megbeszéli az oktatóval.

Horváth Boglárka: 1/883 0827

Kapcsolódó hírek

Írjon kommentet

Megszakítás