Ezen az oldalon tartózkodik

Háziorvosi praxis (már nem aktuális)

Háziorvosi praxis (már nem aktuális)

Vál Község Önkormányzat háziorvosi körzet praxisjogának átadása

Vál Község Önkormányzat nyugállományba vonulás miatt ingyenesen átadná megüresedett, vegyes praxisú háziorvosi körzetét az alábbi feltételekkel:

Az önkormányzat a nyertes jelentkező számára igény szerint szolgálati bérlakást biztosít a rendelő felett.

A háziorvosi körzethez tartozik Vál Község teljes közigazgatási területe. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 4/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletének megfelelően.

A szükséges orvosi eszközökkel és berendezési tárgyakkal felszerelt háziorvosi rendelő 2473 Vál, Vajda J. u. 2. sz. alatt található a 2011. évben átadott egészségházban található. A rendelőhelyiségen túl az eszközöket és berendezési tárgyakat az Önkormányzat biztosítja.

A praxist az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés keretében lehet ingyenesen tulajdonba venni, gazdálkodó szervezeti formában – egyéni vállalkozóként vagy egyéb gazdálkodó szervezetként – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint a felnőtt háziorvosi munkakör ellátásához szükséges végzettség és szakképesítés birtokában. Amennyiben a jelentkező még nem rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges szakorvosi szakképesítéssel, de egyébiránt megfelel a Rendelet 11. § (4) vagy (4c) bekezdésének, lehetőség van az Országos Kórházi Főigazgatóság által meghirdetett Praxisprogramokba történő bekapcsolódásra.

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások, illetve egyéb feltételek:

  • önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó szakmai életútját,
  • az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló diploma másolata,
  • az orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarával fennálló tagság igazolása,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • egészségügyi alkalmasság igazolása,
  • a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány vagy társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
  • a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a kiválasztási eljárásban részt vevő személyek a jelentkezés anyagát megismerhetik.

A jelentkezés benyújtásának módja:

A jelentkezést egy példányban postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a következő címen:
Vál Község Önkormányzat, Bechtold Tamás polgármesternek címezve,
2473 Vál, Vajda J. u. 2.
A borítékra, kérjük, írják rá: Háziorvosi körzet jelentkezés

Megye:
Fejér

Város:
Vál

Email:
polgarmester@val.hu

Telefon:
+36303319645

Ellátandó lakosságszám (kártya):
1980

Ellátandó települések száma:
Egy település

Területi ellátási kötelezettséggel:
Igen

A körzet tulajdonba adásának időpontja:
A jelentkezés Képviselő-testület általi elbírálását, majd a szükséges feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően van mód a praxis betöltésére.

Típusa:
Felnőtt és gyermek vegyes körzet

A jelentkezés benyújtásának határideje:
2022. január 31.

Hirdető neve:
Vál Község Önkormányzat

A jelentkezés elbírálásának határideje:
A beérkezett jelentkezéseket a Képviselő-testület soron következő ülésén megtárgyalja és dönt a feladat-ellátási szerződés megkötésének kérdésében. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy érvényes jelentkezési dokumentáció esetében is eredménytelennek nyilvánítsa a kiírást.

Kapcsolódó hírek

Megszakítás