Ezen az oldalon tartózkodik

Civil nap – Székesfehérvár

Civil nap – Székesfehérvár

Felhívás civil szervezetek részére

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata várhatóan 2014. szeptember 13-án, szombaton 10-16 óráig rendezi meg a 2014. évi Civil Napot.

A szakmai napra olyan civil szervezetek jelentkezését, kitelepülését várjuk, akik tevékenységüket interaktív módon mutatják be. A részvételhez tematikusan osztott területeket, eszközöket, áramot, színpadi megjelenést biztosít az Önkormányzat.

Jelentkezés feltétele:
Részvételi szándék esetén Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése önkormányzati támogatások rendjéről szóló 7/2012. (II.16.) számú rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerinti kérelmet kell benyújtani.

Kérelem benyújtásának határideje:
2014. augusztus 8. péntek 12.00 óra

Kérelem benyújtásának módja:

  • E-mail útján a civil@pmhiv.szekesfehervar.hu címre, ÉS
  • nyomtatott, 1 eredeti példányban, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Civil, Ifjúsági és Sportirodára (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. fsz. 3.) személyesen.

A kérelem mellékleteként kötelezően benyújtandó dokumentumok:
a) a Rendelet 2. sz. melléklete szerinti Adatlapot, mely tartalmazza a köztartozásokról, a korábbi támogatásokkal kapcsolatos elszámolásokról, valamint a csőd- felszámolási, végelszámolási eljárásról szóló nyilatkozatot is;
b) a szervezet létesítő okiratát, képviselője aláírási címpéldánya másolatát és a szervezet nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi eredeti iratot;
c) a kérelmező által, a kitelepüléshez az önkormányzattól támogatásként igényelt összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve;
d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatot;
e) a Rendelet 6. § (2) bekezdése szerint az (1) b) és c) pontjában foglalt iratokat tárgyévben benyújtott ismételt kérelem esetén nem kell benyújtani, amennyiben azokat a szervezet tárgyévben szabályszerűen már benyújtotta, és azok tartalmában nem következett be változás és a szervezet a Rendelet 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot benyújtja.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kapcsolódó hírek

Írjon kommentet

Megszakítás