Ezen az oldalon tartózkodik

Állás! Aljegyző

Állás! Aljegyző

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet

ALJEGYZŐ

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2472 Kajászó, Rákóczi utca 71.
Fejér megye, 2473 Vál, Vajda János utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) kormányrendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A Váli Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének helyettesítése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenység ellátása.

Ellátandó feladatok:
A Váli Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének helyettesítése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és más jogszabályok által a jegyző feladat- es hatáskörébe utalt tevékenység ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Mötv. és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt, valamint a közös hivatalt létrehozó megállapodásban foglalt aljegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenység ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Váli Közös Önkormányzati Hivatal Kajászói Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma:
7,5

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatás szervezői vagy állam- ás jogtudományi doktori képesítés,
 • Legalább 2 év közigazgatási gyakorlat
 • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Anyakönyvvezetői képesítés megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettségeket, szakvizsgát igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. január 17.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Balogh Lóránd nyújt, a 22/353-411 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Váli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2473 Vál, Vajda János utca 2. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2013, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
 • Személyesen: dr. Balogh Lóránd, Fejér megye, 2473 Vál, Vajda J. utca 2.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
a Mötv. 82. §-ának b) pontja alapján

A pályázat elbírálásának határideje:
2013. január 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.val.hu – 2013. január 3.
 • Vál község Önkormányzat hirdetőtáblája – 2013. január 3.
 • Kajászó Község Önkormányzat hirdetőtáblája – 2013. január 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.val.hu honlapon szerezhet.

Kapcsolódó hírek

Írjon kommentet

Megszakítás