Ezen az oldalon tartózkodik

Állami támogatás bűncselekmény áldozatainak

Állami támogatás bűncselekmény áldozatainak

Tájékoztató a bűncselekmények áldozatainak részére nyújtható állami támogatásokról

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV törvény alapján a bűncselekmény sértettje részére az alábbi áldozatsegítő támogatások adhatók:

  1. Érdekérvényesítés elősegítése: segítség az alapvető jogok érvényesítéséhez, egészségügyi, társadalombiztosítási, szociális ellátások igénybevételéhez, illetve okmánypótlás az áldozatok részére. Személyre szabott felvilágosítás nyújtása az áldozatot megillető jogokról és ellátásokról, illetve segítségnyújtás ahhoz, hogy ezekhez az ellátásokhoz mielőbb hozzájusson. A bűncselekmény elkövetésétől határidő nélkül igényelhető.
  2. Azonnali pénzügyi segély: annak érdekében adható, hogy az áldozat a bűncselekmény közvetlen következtében legalapvetőbb, lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel, utazással kapcsolatos, továbbá gyógyászati és kegyeleti jellegű kiadásait fedezni tudja. Az Áldozatsegítő Osztály az azonnali pénzügyi segély kérdésében bármilyen bűncselekmény áldozatának méltányossági döntéssel határoz, amely nem szociális rászorultságon, hanem a bűncselekmény közvetlen következtében kialakult élethelyzet mérlegelésén alapul. Legmagasabb összege a 2013. évben 91.633,- Ft lehet. A bűncselekmény elkövetésétől számított 5 napon belül igényelhető!
  3. Kárenyhítés: a bűncselekmény miatt bekövetkezett igazolt vagyoni kár részbeni megtérítése, vagy a bűncselekmény következtében a rendszeres jövedelemben bekövetkezett csökkenés részbeni enyhítése. Csak szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények sértettjeinek, és ezek (egy háztartásban élő) egyenes ági hozzátartozóinak, házastársainak, eltartottjainak, ha a sértett testi épsége, egészsége a bűncselekmény következményeként súlyosan károsodott vagy a sértett meghalt. A bűncselekmény elkövetésétől számított 3 hónapon belül igényelhető. Feltétele az áldozat rászorultsága, melyet jövedelmi viszonyai határoznak meg.

Mi szükséges ahhoz, hogy a bűncselekmény áldozata az említett támogatásokban részesüljön?

  • Igazolás a büntetőügyben eljáró szervtől (általában a rendőrségtől);
  • Kérelem-nyomtatvány kitöltése (azonnali pénzügyi segély és kárenyhítés esetén);
  • Határidőn belül érkezzen a kérelem;
  • Vagyoni kár, jövedelemcsökkenés, egészség súlyos károsodásának igazolása a kárenyhítés esetén;
  • Jövedelemigazolás (bankszámlakivonat, nyugdíjszelvény, Munkaügyi Központ határozata munkanélküli áldozat esetében);

Hol és milyen módon lehet áldozatsegítő támogatást kérni?

Bármely Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának Áldozatsegítő Osztályánál Fejér megyében:

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA ÁLDOZATSEGÍTŐ OSZTÁLY
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1. Tel.: 22/512-611, Fax: 22/512-112

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 9-13
Kedd: 13-16
Szerda: 13-18
Csütörtök: 9-13

Kapcsolódó hírek

Írjon kommentet

Megszakítás