Ezen az oldalon tartózkodik

Településképi jogsértések

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a településkép védelméről” szóló 17/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: TKR) alapján a polgármester amennyiben a településképi követelmények megsértését, illetve a bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztását észleli, vagy a tevékenység folytatását a bejelentési eljárás során megtiltotta vagy azt tudomásul vette, de attól eltérő végrehajtást tapasztal, a jogszabálysértés megszüntetésére megfelelő határidő biztosítása mellett felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, illetve ennek eredménytelensége esetén kötelezési eljárást kezdeményez, vagy reklám elhelyezése esetén 15 napon belül értesíti az illetékes kormányhivatalt.

A polgármester a településképi követelmények megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén, e magatartás elkövetőjével szemben 50.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő bírság (településkép-védelmi bírság) kivetését rendelheti el, mely adók módjára behajtható.

Az eljárást a polgármester hivatalból, vagy kérelemre folytatja le. A kérelemre folytatott településképi kötelezési eljárás megindításához csatolni kell legalább a kérelmező nevét, címét, elérhetőségét, és a kezdeményezett településképi kötelezési eljárás indoklását.

Letölthető és kapcsolódó dokumentumok

Településképi rendelet

Megszakítás