Ezen az oldalon tartózkodik

Telephely alkalmasság igazolása 3,5 tonna feletti járművek tárolásához

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerint a 10 db-nál több 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet, autóbuszt üzemeltető tulajdonos székhely, telephely címként csak olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék tartalmaz és e járművek számára ténylegesen tárolási helyül szolgál.

A legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó a székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amely alkalmasságát a települési önkormányzat jegyzője igazolja, feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

A telephely alkalmasság feltételei:

  • A telephely olyan telken van, amely a HÉSZ szerint olyan építési övezetben található, amelyen a 3,5 tonna feletti gépjárművek tárolása megengedett. Az OTÉK 10. § (3) bek. szerint: „Minden területen elhelyezhető az előírások szerinti gépjárművek elhelyezését biztosító építmény. A lakóterületen – a falusias lakóterület kivételével -, a vegyes területen és az üdülőterületen nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.” A fentiek alapján „Lke”, „Lk” és „Vt”, övezetek nem alkalmasak 3,5 tonna feletti gépjárművek tárolására.
  • A telephely olyan közterületről (utcáról) közvetlenül megközelíthető, amelybe a behajtás 3,5 tonna feletti gépjárművek számára nem tiltott. A gyakorlatban a Malom utcában, illetve a „Sárközben” (Szent István tér forgalom elől elzárt része) található ingatlan nem alkalmas 3,5 tonna feletti gépjárművek tárolására.
  • A telephely és az útcsatlakozás méretei, kialakítása a gépjármű tárolását fizikailag lehetővé teszik.
  • A telephely a járművek számára ténylegesen tárolási helyül szolgál.

Kérelemhez csatolandó:

  • Kérelem, a kérelmező nevének, címének (székhelyének), az érintett telephely címének, helyrajzi számának feltüntetésével,
  • A jármű adatait tartalmazó hivatalos irat másolata (forgalmi engedély)
  • Az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása, amennyiben a kérelmező és az ingatlan tulajdonosa különbözik.

Letölthető és kapcsolódó dokumentumok:

Kérelem telephely alkalmasság igazolására 3,5 tonna feletti járművek tárolásához

Megszakítás