Ezen az oldalon tartózkodik

Telepengedély ügyek

Bizonyos tevékenységek végzéséhez a jegyző telepengedélye, vagy bejelentés szükséges.

Bejelentéshez kötött tevékenységek esetében:
Az iparosnak a tevékenysége megkezdését megelőzően a hatóságnál írásban kell bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet, amelynek alapján a hatóság – ha az adott tevékenység az építésügyi szabályok alapján, adott ingatlanon folytatható és a bejelentés megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek – e tényről a bejelentést tevőt igazolás megküldésével értesíti és a telepet nyilvántartásba veszi.

Telepengedély-köteles tevékenységek folytatása esetén:
Telepengedélyezési eljárást kell lefolytatni a jogszabályban felsorolt szakhatóságok előzetes bevonásával, a szomszédos ingatlan tulajdonosainak ügyfélként való részvételével, amelynek eredményeként – a jogszabályi feltételek fennállása esetén – az iparos telepengedélyt kap.

Az adatváltozást – az ipari tevékenység változtatását ide nem értve – illetve a tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek az ipari tevékenység végzője.

Letölthető és kapcsolódó dokumentumok:
Telepengedély köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezésről szóló kérelem
Telepengedély- és bejelentés köteles ipari tevékenységek listája

Megszakítás