Ezen az oldalon tartózkodik

Víz- és szennyvízhálózathoz történő utólagos csatlakozás, a fizetendő csatlakozási díjjal kapcsolatos ügyintézés

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2005 (11.10.) számú képviselő-testületi határozata alapján – melyet Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2021 (III.04) számú határozatával megerősített – az Önkormányzat tulajdonában lévő víz- és szennyvízhálózatra utólagosan rákötni csak csatlakozási díj megfizetése ellenében lehet. A csatlakozási díj a már kiépített hálózat építési költségének, az adott ingatlantulajdonosra eső része, melyet minden, a hálózatra rákötő ingatlantulajdonos az első rákötés alkalmával (az első, adott ingatlanhoz tartozó szolgáltatási szerződés megkötése előtt) kifizetett. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti díj nem víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, melyet „a víziközmű-szolgáltatásról” szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/H. §-a alapján bizonyos feltételek fennállása esetén valóban nem kell megfizetni.

Az új rákötések engedélyezéséhez az Önkormányzat csak a csatlakozási díjak megfizetése után járul hozzá, melyek a mindenkori infláció mértékével arányosan változnak.

A csatlakozási díjak 2023-ban:

  • Szennyvíz hálózatra történő utólagos rákötés díja 2023. évben: 611.846 Ft
  • Belterületi ivóvíz hálózatra történő utólagos rákötés díja 2023. évben: 45.995 Ft
  • Külterületi ivóvíz hálózatra történő utólagos rákötés díja 2023. évben: 55.940 Ft

Az utólagos rákötés díját Vál Község Önkormányzata 10700440-68885711-51100005 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni. A befizetés során a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni az érintett helyrajzi számot és a befizetés jogcímét.

A csatlakozás engedélyezésének kérvényezéséhez csatolandó:

  • Kérelem, a kérelmező nevének, címének, székhelyének, az érintett ingatlan címének, helyrajzi számának feltüntetésével,
  • Műszaki tervdokumentáció,
  • A befizetés igazolása.
Megszakítás