Ezen az oldalon tartózkodik

Parkolással, parkoló megváltással kapcsolatos ügyek

Vál községben a parkolást, valamint a különböző ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges parkolók elhelyezésének módját és lehetőségeit parkolási rendelet szabályozza.

Parkolással kapcsolatos fontosabb, általános szabályok:

 • A település közterületén üzemképtelen jármű nem tárolható.
 • A település zöldfelületein közlekedni, parkolni, a felületekre ráhajtani általános esetben tilos.

Zöldfelület: a közterület minden olyan Vál község Belterületén belül fekvő, alapvetően nem közlekedési célra szolgáló része, melyet részben vagy egészben növényzet fed, ide nem értve a szilárd burkolatú utat szegélyező padkát a vízelvezető árokig, ennek hiányában 0,3 m-ig, illetve a szilárd burkolattal nem ellátott út tengelyétől mért 2 m-en belül eső sávot.

A különböző ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges parkolók elhelyezésének fontosabb szabályai:

 • Az ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges parkolók mennyiségét országos jogszabály (OTÉK) állapítja meg.
 • Amennyiben új épület épül, vagy meglévő épületet átalakítanak, bővítenek, rendeltetését megváltoztatják, és az adott tevékenység miatt többlet parkolók elhelyezésére van szükség, akkor az adott tevékenység csak akkor engedélyezhető, ha a szükséges parkolók a rendelet szabályai szerinti elhelyezéséről gondoskodnak. Például, ha új üzlet, iroda, nyílik, meglévő épületben új lakást alakítanak ki, meglévő egységet kibővítenek, stb. akkor többlet parkoló keletkezhet!
 • A szükséges parkolókat lehetőség szerint a saját ingatlan területén kell kialakítani.
 • Amennyiben műszaki, gazdaságossági, vagy egyéb, a rendeletben meghatározott okokból ez nem lehetséges, akkor a szükséges parkolók, vagy egy részük elhelyezhetők:
  • Egy másik, magán tulajdonú ingatlanon, (200 méteren belül, legalább 20 évre szerződést kell kötni, az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyezni)
  • Meglévő (már kiépített) közterületi parkolóban, (200 méteren belül, legalább 20 évre szerződést kell kötni, az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyezni)
  • Újonnan (a kérelmező költségére) létesített, kiépített közterületi parkolóban (200 méteren belül, legalább 20 évre szerződést kell kötni, az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyezni).

Néhány jellemző ingatlanhasználat esetén szükséges parkolók száma (OTÉK 4. melléklete alapján). 1 db személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani:

 • minden lakás után,
 • kereskedelmi, szolgáltató egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett 10 m2, e fölött minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után,
 • szállás jellegű épület minden vendégszobája után,
 • vendéglátó egység fogyasztóterének minden megkezdett 5 m2 nettó alapterülete után (beleértve a terasz, kerthelyiség területét is),
 • ipari (üzemi) egység gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 200 m2-e után,
 • raktározási egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m2-e után,
 • iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után,

A parkolók saját ingatlanon kívül történő elhelyezéséhez az Önkormányzat hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás kérelemben kérjük feltüntetni a kérelmező nevét, címét (székhelyét) az érintett ingatlan(ok) címét, helyrajzi számát, valamint a parkolóhely megváltást szükségessé tevő tevékenységről készített dokumentációt, benne parkoló számítással és a parkolás tervezett megoldásának leírásával.

Amennyiben a parkolást még nem kiépített, közterületi parkoló létesítésével kívánják megoldani, úgy a parkoló építés költségei teljes egészében a kérelmezőt terhelik, mely a parkolóhely megváltás díján felül értendő.

A parkolót az önkormányzat hozzájárulásával és útmutatása alapján kell kiépíteni az alábbiak szerint:

 • Parkolót kiépíteni, átalakítani, bővíteni csak a közút kezelőjének és a közterület tulajdonosának hozzájárulásával lehet.
 • Közterületi parkolót szilárd burkolattal kell ellátni.
 • A nagy befogadóképességű parkolókban 4 parkolóhelyenként környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fa telepítendő.
 • A parkoló kialakítása során a meglévő fákra figyelemmel kell lenni, azokat lehetőleg meg kell őrizni.
 • Közterületi, vagy közforgalom céljára megnyitott magánterületi parkoló építésére bizonyos esetekben az Útügyi hatóság építési engedélye lehet szükséges!

Parkoló építési hozzájárulás díja érintett ingatlanon kívüli parkolóhely engedményezéséhez:

Ingatlanon kívüli parkolóhely elhelyezés módjaParkoló építési hozzájárulás díja (Ft / parkolóhely)
Más ingatlanon belül kialakított parkolóhely felhasználásával100.000 Ft
Közterületen, az érintett ingatlan tulajdonosa által újonnan kiépíttetni tervezett parkolóhely felhasználásával100.000 Ft
Közterületen, már meglévő parkolóhely felhasználásával500.000 Ft

 

Letölthető és kapcsolódó dokumentumok:

Parkolási rendelet

Megszakítás