Ezen az oldalon tartózkodik

Közterületi fakivágási eljárás

Közterületen álló fás szárú növényt (fát, bokrot) a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet alapján csak engedéllyel lehet kivágni.

Közterületen lévő fák kivágása:
A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. Közterületen álló fa kivágását csak véglegessé vált engedély birtokában lehet elvégezni.

Közterületen lévő fa kivágásának bejelentése:
A fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történt kivágása esetén a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül köteles bejelenteni a kivágás helye szerint illetékes jegyzőnél. Ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző az engedélyest a fás szárú növény pótlására kötelezi.

Letölthető és kapcsolódó dokumentumok:
Fakivágási engedély kérelem
Fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet

Megszakítás