Ezen az oldalon tartózkodik

Közterület-használati hozzájárulás

A közterület rendeltetésről eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) engedély szükséges.

Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

 • a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdetőberendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,
 • mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,
 • önálló hirdetőberendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére,
 • alkalmi- és mozgó árusításra, javító- és szolgáltató tevékenységre,
 • gépjárművek parkolási helye céljára,
 • építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,
 • vendéglátóipari előkert létesítésére,
 • kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport, kulturális rendezvények, mutatványosi tevékenység céljára,
 • közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes hasznosítására,
 • mozgóbolti árusításra.

A közterület-használat engedélyezhető állandó jelleggel – határidő nélkül, vagy ideiglenes jelleggel – meghatározott időre.

A közterület-használat engedélyezése – mint önkormányzati hatósági feladat – a polgármester hatáskörébe tartozik. A közterület-használati engedélyt annak kell kérni, aki a közterületet eltérő célra használni kívánja.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 • Közterület- használati engedély kérelem (alább letölthető),
 • a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (vállalkozói igazolvány, működési engedély, alapító okirat, stb.)

Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni, melynek mértéke:

a) A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla m2-enkénti díj (tényleges felületre vonatkozik)240.-Ft /m2/év
b) Mobil árusítófülke, pavilon ideiglenes elhelyezése560.-Ft/m2/nap
c) Önálló hirdető-berendezések, táblák elhelyezése400.-Ft/m2/hó
d) Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és törmelék tárolás, állványelhelyezés80.-Ft/m2/nap
e) Vendéglátó-ipari előkert400.-Ft/m2/hó
f) Kiállítás160.-Ft/m2/nap
g) Rendezvények, a nem bevételes kulturális rendezvények kivételével:80.-Ft/m2/nap
h) Gépjárművek parkolása240.-Ft/gépjármű/nap
i) Alkalmi közterületi árusítás100.- Ft/fm/nap
j) Mozgóbolti árusítás3000.- Ft/nap

 

Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

 • a közműveknek, valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezésére.
 • Közlekedési-, postai- és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelyezésére.
 • Köztárgyak (szobor, kültéri padok stb.) elhelyezésére.

20%-os kedvezmény adható annak a közterület használónak, aki a közterületet legalább 1 éves időtartamban kívánja használni és a kiszabott éves közterület-használati díjat egy évre előre, egyösszegben megfizeti.

Letölthető és kapcsolódó dokumentumok

Közterület- használati engedély kérelem
Közterület-használati rendelet

Megszakítás