Ezen az oldalon tartózkodik

Hatályos építési szabályzat és településfejlesztési dokumentumok

Általánosan vagy konkrét ingatlanhoz, területhez kapcsolódóan tájékoztatás kérhető a településrendezési előírásokról, az ingatlanhoz kapcsolódó értékvédelmi előírásokról, korlátozásokról, stb.

Az ügyfél tájékoztatása az aktuális előírásokról szóban vagy írásban történhet. Amennyiben a tájékoztatásra az ügyfélnek írásban van szüksége (igazolásképpen) úgy a kérelmet írásban kell benyújtani, az ingatlan címének és helyrajzi számának megadásával.

Letölthető és kapcsolódó dokumentumok

Helyi Építési Szabályzat
Szabályozási terv – Sz-1/1M – Belterület
Szabályozási terv – Sz-1/2M – Belterület
Szabályozási terv – Sz-1/3M – Belterület
Övezeti térkép – SZ-2M – Külterület
Településszerkezeti terv – TSZT-M

Megszakítás