Ezen az oldalon tartózkodik

Behajtási engedélyek

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a parkolásról” szóló 15/2016 (XI.24.) önkormányzati rendelete alapján, a településen kijelölt védett övezetekbe behajtást lehetővé tevő ideiglenes, vagy állandó behajtási engedély adható ki. A behajtási engedély kiadása díjmentes.

Behajtási engedély szabályai:

 • Behajtási engedély (állandó behajtási engedély) – kérelemre – az általa megjelölt gépjárművekre annak az ingatlantulajdonosnak adható, akinek
  • állandó lakóhelye a védett övezet területéről kizárólagosan megközelíthető ingatlanon van, vagy
  • gazdasági tevékenységet végez és a védett övezet területéről kizárólagosan megközelíthető ingatlanon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkezik, vagy
  • a védett övezet területéről kizárólagosan megközelíthető ingatlan tulajdonjogával rendelkezik.
 • A behajtási engedély az engedélyben megjelölt a védett övezet területéről kizárólagosan megközelíthető ingatlan megközelítésére és elhagyására jogosít.
 • Behajtási engedély ingatlanonként maximum 3 db gépjárműre adható.
 • Amennyiben a behajtási engedéllyel rendelkező járművet a tulajdonosa az engedély érvényessége alatt elidegeníti, a behajtási engedélyt vissza kell szolgáltatni.

Eseti behajtási engedély szabályai:

 • Eseti behajtási engedély (ideiglenes behajtási engedély) – kérelemre – az általa megjelölt gépjárműre annak adható, akinek úti célja a védett övezetben van.
 • Az eseti behajtási engedély – az engedélyben megjelölt érvényessége alatt – az engedélyben megjelölt a védett övezetbe való behajtásra és ott a KRESZ szabályai szerinti várakozásra jogosít.

Kérelemhez csatolandó:

 • Kérelem, a kérelmező nevének, címének (székhelyének), a behajtással érintett ingatlan címének, helyrajzi számának, valamint a behajtási engedélyben szerepeltetni kívánt gépjármű forgalmi rendszámának feltüntetésével,
 • A kérelem jogcímének igazolása, indoklása

Letölthető és kapcsolódó dokumentumok

Parkolási rendelet

Behajtási engedély iránti kérelem

Megszakítás