Ezen az oldalon tartózkodik

Tulajdonosi hozzájárulás közterületen végzendő közműépítésekhez és egyéb munkákhoz

Közterületen végzendő közműépítésekhez (közmű bekötésekhez is), egyéb munkákhoz tulajdonosi hozzájárulást kell kérni a közterület tulajdonosától, mely – a 8111 sz.-ú út településen átvezető szakasza kivételével – Vál község Önkormányzata, melynek nevében a Polgármester jár el. A vonatkozó tulajdonosi hozzájárulásokat a megfelelő szakági tervek benyújtása és elbírálása alapján tudjuk kiadni.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok

Az adott ügyfajtához tartozó tervdokumentáció, amihez a tulajdonosi hozzájárulást kérik

Megszakítás