Ezen az oldalon tartózkodik

Közútkezelői hozzájárulások

Közterületen közműépítési-, út és járdaépítési-, gépkocsi behajtó munkákat csak közútkezelői hozzájárulás birtokában szabad végezni. A közútkezelő hozzájárulása szükséges továbbá egyes építésügyi engedélyeztetési hatósági eljárásokban is.

A település közútjainak kezelője – a 8111 sz.-ú út településen átvezető szakasza kivételével – Vál község Önkormányzata, melynek nevében a Jegyző jár el. A vonatkozó közútkezelői hozzájárulásokat a megfelelő szakági tervek benyújtása és elbírálása alapján tudjuk kiadni.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok

Az adott ügyfajtához tartozó tervdokumentáció, amire a közútkezelői hozzájárulást kérik

Megszakítás