Ezen az oldalon tartózkodik

Óvodavezetői pályázat – Vál

Óvodavezetői pályázat – Vál

Címer

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a váli Napközi otthonos Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazott jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2012. augusztus 1-től, 2013. július 31-ig szól.

Munkavégzés helye:

Napközi otthonos Óvoda, Fejér megye, 2473 Vál, Vajda János u. 45. (telephely: 2473 Vál, Kossuth L. u. 12.)

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása, személyügyi és gazdasági feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú főiskolai végzettség,
 • Legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet,
 • Pedagógus szakvizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Szakmai-, vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolat,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázati anyagát megismerhessék, továbbá, hogy a pályázó személyét érintő tárgyalás nyílt vagy zárt ülés keretében történjen.

A beosztás betöltésének időpontja: 2012. augusztus 1.

Pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Bechtold Tamás polgármester nyújt a (22)-353-411-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Vál Község Önkormányzata címre (2473 Vál, Vajda János u. 2.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: „Óvodavezetői pályázat”

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban rögzítettek szerinti intézményi véleményezés, valamint a pályázati határidőt követő 21 napon belül bizottság hallgatja meg a jelölteket, a döntést a Képviselő-testület hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 29., vagy a következő Képviselő-testületi ülés.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • Vál Község Honlapja (www.val.hu)
 • www.kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Vál Község önkormányzata fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A munkáltatóval kapcsolatban további információkat a www.val.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. március 14.

Kapcsolódó hírek

Írjon kommentet

Megszakítás